You are looking for our genealogy site? *)

You are at the wrong "gate".
Remember, In the right place there is a "window" of the genealogical database with a lot of family members. Therefore, you need an account. If you dont have an account, just fill in a name in the searchbox at the next page and the the procedure to get one will start.

Op zoek naar onze genealogiesite? *)

U bevindt zich bij de verkeerde toegang.
Denk er aan, het gaat om een venster van de genealogische database met veel familieleden. Daarom hebt u een account nodig. Als u geen account hebt, hoeft u alleen maar een naam in het zoekvak in te vullen op de volgende pagina en de procedure om er een te krijgen begint.

Sie suchen unsere Genealogie-Seite?

Sie sind am falschen "Tor".
Denken Sie daran, an der richtigen Stelle gibt es ein "Fenster" der genealogischen Datenbank mit vielen Familienmitgliedern.Deshalb brauchen Sie ein Account. Wenn Sie kein Account haben, geben Sie einfach einen Namen in das Suchfeld auf der nächsten Seite ein und die Prozedur, um einen zu bekommen, startet.

*) This link will take you to the right "gate"